הצהרת פרטיות

כללי

ParaSgula.com מכירה בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע האישי של לקוחותיה (לדוגמא: פרטי זיהוי אישיים) לרבות מידע כלכלי (לדוגמא: פרטי כרטיס אשראי). לפיכך, אימצה ParaSgula.com מדיניות פרטנית ונקטה בצעדי אבטחה ע”מ להגן על המידע האישי.

ParaSgula.com שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת, את מדיניות ההגנה על הפרטיות. ParaSgula.com תפרסם את הצהרת הפרטיות המעודכנת באתר האינטרנט, ולפיכך אנו מעודדים את משתמשי האתר לבדוק, באופן תקופתי את דף זה.

סוג המידע הנאסף

ParaSgula.com אוספת מידע אישי ממבקרים באתר האינטרנט של החברה וכן ממבקרים מסרו את פרטיהם למטרת קבלת מידע שיווקי. ParaSgula.com עושה שימוש ב-“עוגיות” (cookies) ומבצעת רישום כתובות אינטרנט    (IP) לצורך שיפור השירות והעצמת החוויה באתר ParaSgula.com.

ParaSgula.com אוספת בנוסף:

א. מידע על מחשבך האישי ועל ביקוריך ושימושך באתר, לרבות כתובת אינטרנט (IP), מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן, מידע מפנה, משך הגלישה באתר, ומספר הדפים שנצפו.

ב. מידע בנוגע לעסקאות שבוצעו בינך ל ParaSgula.com באתר האינטרנט, לרבות מידע הנוגע לרכישות שרכשת ממוצרינו.

ג. מידע שיסופק לנו על ידך למטרת רישום באתר האינטרנט, ושירותי הפצת דואר אלקטרוני ומידע.

כיצד נאסף המידע?

לקוחות המעונינים להירשם לאתר האינטרנט ParaSgula.com, ומביעים מפורשות את הסכמתם, יקבלו, דרך תקשורת אלקטרונית, מידע אודות מוצרים חדשים, וכן תוכן מידע ואירועים אודות ParaSgula.com.

בכל עת רשאי הלקוח לבטל את הרישום לאתר ParaSgula.com, אזי החברה תחדול ממשלוח תשדורות אלקטרוניות ללקוח לכתובת שפורטה.

האם ParaSgula.com מוסרת את המידע לצד ג’?

ParaSgula.com אינה מוכרת, משכירה או מגלה את שמות לקוחותיה, כתובתם, כתובת דוא”ל או מידע אישי אחר לכל גורם שאינו קשור ל ParaSgula.com. על מנת לשמור על אתר האינטרנט שלנו ולספק ללקוחותינו שירותי מסחר אלקטרוני ושירותי תקשורת, ParaSgula.com התקשרה לצורך כך עם מספר צדדי ג’. כנדרש, המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד על ידי אותם צדדי ג’ אך ורק לשם מתן סיוע ל ParaSgula.com לביצוע מטלות אלו ובכפוף לשמירה דקדקנית על החסיון הנדרש. למעט האמור לעיל, אין אנו חולקים את המידע האישי עם צד ג’ אלא בהתאם לדרישת החוק או בקשר עם הליכים משפטיים המתנהלים.

במידה ו ParaSgula.com תידרש על ידי גוף אחר למסור מידע אודות לקוחותיה, יתכן ותיאלץ למסור מידע אודות לקוחותיה. ואולם על מנת שמידע כאמור יימסר, יהא על הגוף מקבל המידע להסכים להגן על המידע ועל הפרטיות של המידע האישי בהתאם להוראות הצהרת פרטיות זו.

 

אבטחה

ParaSgula.com נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים לצורך הגנה על המידע שנמסר לנו מכם. ואולם, הגם שאנו נוקטים בכל הצעדים הנדרשים על מנת להגן על המידע, עליכם להכיר בעובדה כי אין בטחון מוחלט בתעבורת מידע על גבי רשת האינטרנט, ולא ניתן להבטיח מניעת גישה ממשתמשי קצה לא רצויים, ועל כן ParaSgula.com לא תישא באחריות לגבי פגיעה באבטחת המידע אלא אם הפגיעה נעשתה כתוצאה מרשלנות ParaSgula.com.

ParaSgula.com תאחסן את כל המידע האישי שיימסר לה על ידידם על גבי שרת מאובטח (מוגן סיסמה וחומת אש). כל העסקאות האלקטרוניות שתעשו או שתקבלו מאיתנו תהינה מוצפנות באמצעות טכנולוגיית SSL ולא תישמר על גבי השרת.

אמנם העברת מידע על גבי רשת האינטרנט מעצם טיבה אינה בטוחה, ועל כן אין ביכולתנו להבטיח את אבטחת המידע הנשלח על גבי רשת האינטרנט.

התקנת פיסות מידע (עוגיות – cookies) במחשב האישי

עוגיות הינן פיסות מידע אשר נשלחות על ידי אתר אינטרנט לדפדפן של המחשב האישי לצורך שמירת נתונים. אנו משתמשים בעוגיות על מנת לוודא  באילו עמודי אינטרנט ביקרת ובאיזה תדירות וזאת על מנת לעשות את האתר שלנו ידידותי למשתמש ועל מנת לשפר את חווית הגלישה באתר לכשתחזרו לגלוש בו. לדוגמא עוגיות מאפשרות לנו לשמור את הסיסמה על מנת שלא תידרש להקלידה פעם נוספת בכל פעם שתבקר באתר. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות באופן אוטומטי. קבלת עוגיות ניתנת לחסימה באמצעות הדפדפן אם תחפוץ בכך. תוכל למצוא מידע ספציפי בעניין בתפריט “עזרה” בדפדפן שלך. ParaSgula.com אינה יכולה להבטיח את פעולתו המלאה של אתר האינטרנט במידה ותחסום קבלת עוגיות. חווית הגלישה באתר תשופר באופן משמעותי אם תאפשר קבלת עוגיות. אם לא תחסום את קבלת העוגיות, תקבל מאיתנו ותאחסן אצלך מידע אישי הנאגר בעוגיות.

קבלת הצהרת הפרטיות ושינויה

על ידי גלישה אל אתר האינטרנט של ParaSgula.com ושימושך בו הינך מקבל בזאת את איסוף המידע האישי אותך על ידינו כפי שתואר לעיל. הינך רשאי לבקש גישה ולשנות את המידע שסיפקת לנו ואף להסיר את שמך בכל עת שתחפוץ.